Doç. Dr. Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ

Doç. Dr. Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ
Doç. Dr. Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ

Biyografi

2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Mühendisliği bölümünde lisansını, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Matematik Mühendisliği yüksek lisansını, 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde, Matematik Mühendisliği anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. 2015-2016 yılında KU Leuven Üniversitesinde Matematik Bölümünde doktora sırasında araştırmacı olarak çalışmalarını yürütmüştür. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2017den beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Ekim 2023 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesinde  Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Çalışma konuları arasında, alt manifoldlar teorisi, sonlu tipten tasvirler, Gauss tasvirleri, Lorentziyen alt manifoldlar, noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip dönel yüzeyler, nearly Kaehler manifoldlarının Lagrangian alt manifoldları, Ricci ve Yamabe solitonları yer almaktadır.

https://www.researchgate.net/profile/Burcu_Bektas_Demirci

https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=RucS7cIAAAAJ

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2012
Matematik Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora

2010
Matematik Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans

2006
Matematik Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2022
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2018
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2011
İstanbul Teknik Üniversitesi
Matematik Mühendisliği

Araş. Gör.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Rukiye Genç, “Minkowski n-Uzayındaki Helikoidal Yüzeyler Üzerindeki Uzaysal Loksodromların Karakterizasyonları”, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021. Danışman: Doç. Dr. Murat BABAARSLAN, Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ
 • Zehra Öğe, “Minkowski n-Uzayındaki Helikoidal Yüzeyler Üzerindeki Time-like Loksodromların Karakterizasyonları”, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Aşamasında, (2019-…), Devam ediyor. Danışman: Doç. Dr. Murat BABAARSLAN, Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ
 • Yasin Küçükarıkan, “Minkowski Uzay-Zamanda Bour Teoremi ve Gauss Dönüşümü”, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Aşamasında, (2019-…), Devam ediyor. Danışman: Doç. Dr. Murat BABAARSLAN, Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ
Doktora Tezleri
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Uğur Dursun, Burcu Bektaş, “Spacelike rotational surfaces of elliptic, hyperbolic and parabolic types in Minkowski space E_1^4 with pointwise 1–type Gauss map”, Mathematical Physics, Analysis and Geometry, 17(2014), 247–263
 • Burcu Bektaş, Uğur Dursun, "Timelike rotational surfaces of elliptic, hyperbolic and parabolic types in Minkowski space E^4_1 with pointwise 1-type Gauss map", Filomat, Vol. 3, 2017, s. 381-392, http://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat/index.php/filomat/article/view/1517
 • Burcu Bektaş, Uğur Dursun, “On spherical submanifolds with finite type spherical Gauss map”, Advance in Geometry, 16(2016), 243–251.
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “Pseudo spherical submanifolds with 1–type pseudo–spherical Gauss map”, Results in Mathematics, 71(2017), 867–887.
 • Burcu Bektaş, Joeri Van der Veken, Luc Vrancken, “Surface in a pseudo–sphere with harmonic or 1–type pseudo–spherical Gauss map”, Annals of Global Analysis and Geometry, 52(2017), 45–55.
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “Classification of surfaces in a pseudo-sphere with 2-type pseudo-spherical Gauss map”, Mathematische Nachrichten, 290(2017), 2512–2523.
 • Burcu Bektaş, Marilena Moruz, Joeri Van der Veken, Luc Vrancken, “Lagrangian submanifolds of the nearly Kahler S^3×S^3 from minimal surfaces in S^3, Proceedings of The Royal Society of Edinburgh Section A, 149, 2019, 655-689.
 • Burcu Bektaş, Marilena Moruz, Joeri Van der Veken, Luc Vrancken, “Lagrangian submanifolds with constant angle functions of the nearly Kahler S^3×S^3”, Journal of Geometry and Physics, 127(2018), 1–13
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “On rotational surfaces in pseudo-Euclidan space E_t^4 with pointwise 1–type Gauss map”, Acta Universitatis Apulensis Mathematics Informatics, 45(2016), 43–59
 • Burcu Bektaş Demirci, Nurettin Cenk Turgay, "Quasi minimal surfaces of pseudo-Riemannian space forms with positive relative nullity", Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2020, 124081.
 • Burcu Bektaş Demirci, Nazim Aghayev, "On geometric applications of quaternions", Turkish Journal of Mathematics, 44, 1289-1303, 2020.
 • Burcu Bektaş Demirci, "On rotational surfaces in 3 dimensional de Sitter space with Weingarten condition", accepted Mediterranean Journal of Mathematics, 2022.
 • Burcu Bektaş Demirci, "Ricci Solitons on Pseudo-Riemannian Hypersurfaces of 4-Dimensional Minkowski Space", appear Journal of Geometry and Physics, 2022.
 • Burcu Bektaş DEMİRCİ, Murat Babaarslan, Yasin Küçükarıkan, Bour’s Theorem on Spacelike Surfaces in Minkowski 4-Space, Results in Mathematics, 2023.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “On pseudo-umbilical rotational surfaces with pointwise 1 – type Gauss map in E_2^4 ”, Proceedings Books of International Workshop on Theory of Submanifolds, 1(2017), DOI: 10.24064/iwts2016.2017.7
 • Murat Babaarslan, Burcu Bektaş Demirci, Rukiye Genç, Spacelike loxodromes on helicoidal surfaces in Lorentziani n-Space, Differential Geometry-Dynamical System, 2022.
 • Burcu Bektaş DEMİRCİ, Murat Babaarslan, Zehra Öge, Timelike Loxodromes on Lorentzian Helicoidal surface in Minkowski n-Space, arXiv:2110.01965, 2021
 • Burcu Bektaş DEMİRCİ, Shunya Fujii, Shun Maeta, Classification of conformal solitons in pseudo Euclidean spaces, arXiv:2201.05417, 2022.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Burcu Bektaş, Uğur Dursun, Elif Özkara Canfes, “On timelike rotational surfaces in Minkowski space E_1^4 with pointwise 1-type Gauss map”, XVIII Geometrical Seminar, 25.05.2014–28.05.2014, Vranjacka Banja, Sırbistan.
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “Minimal and pseudo–umbilical rotational surface in the pseudo–Euclidean space E_2^4”, International Workshop on Finite Type Submanifolds (IWFTS’14), 03.09.2014–05.09.2014, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “Surfaces and hypersurfaces with finite type pseudo–spherical Gauss map in pseudo–spheres”, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM2015) , 03.06.2015–06.06.2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Burcu Bektaş, Uğur Dursun, “Submanifolds with finite type spherical Gauss map in sphere”, 14th International Geometry Symposium, 25.05.2016 – 28.05.2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Burcu Bektaş, Joeri Van der Veken and Luc Vrancken, “Classification of surfaces in a pseudo – sphere with 1 – type pseudo – spherical Gauss map”, International Workshop on Theory of Submanifolds (IWTS’16), 02.06.2016 –04.06.2016, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Burcu Bektaş, Marilena Moruz, Joeri Van der Veken and Luc Vrancken, “Lagrangian submanifolds with constant angle functions in the nearly Kaehler S^3×S^3”, 19. Geometrical Seminar, 28.08.2016 –04.09.2016, Zlatibor, Sırbistan.
 • Burcu Bektaş Demirci, "Ricci Solitons on Lorentzian Hypersurfaces of Pseudo-Euclidean Space", 16th Intrenational Geometry Symposium, 04.07.2018-07.07.2018, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Burcu Bektaş Demirci, "On Generalization of Pointwise 1-Type Gauss Map", 17th International Geometry Symposium, 19.06.2019-22.06.2019, Erzincan Binali Unıversity, Erzincan2
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Burcu Bektaş, Elif Özkara Canfes, Uğur Dursun, “Surfaces with 1–type pseudo–spherical Gauss map in pseudo–spheres”, 13. Geometri Sempozyumu, 27.07.2015–30.07.2015, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Burcu Bektaş Demirci ve Nazım Aghayev, "Quaternionlar Yardımıyla Yansıma ve Dik İzdüşüm Dönüşümleri", 14. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, 28-29 Haziran 2019, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Diger Bildiriler
Projeler
 • Yarı Küresel Uzaylarda Sonlu Tipten Genelleştirilmiş Gauss Tasvirine Sahip Alt Manifoldlar, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projesi, İTÜ, Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Elif Özkara Canfes, Araştırmacı: Araş. Gör. Burcu Bektaş, 12/2014–05/2017
 • 4-Boyutlu Minkowski Uzayında Bour Teoremi ve Gauss Tasviri, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Murat Babaarslan, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bektaş Demirci, 2021-...
Aldığı Ödüller
 • TÜBİTAK, Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2010–2012.
 • TÜBİTAK, Doğrudan Doktora Burs Programı, 2012–2017.
 • TÜBİTAK, Doktora sırası Yurtdışı Araştırma Burs Programı, 01.11.2015 – 01.05.2016.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, En Başarılı Doktora Tez Ödülü, 2018.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- MAT19215E Differential Equations MUH Mühendislik Fakültesi
- MAT19126 Lineer Cebir MUH Mühendislik Fakültesi
- MAT19115E Calculus I MUH Mühendislik Fakültesi
- MAT19116E Calculus II MUH Mühendislik Fakültesi
- MAT19229E Matrix Theory with MATLAB INM Mühendislik Fakültesi
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu